OTS List Statistics

Featured Server
Server name Dinera.net Real Map
Server IP dinera.net
Uptime Good
Port 7171
Players 1000 / 1000
Statistics
There are 5291 players online on 197 servers.
Last Update: May 26, 2018, 4:12 am

We have 961 servers in our database.
Current Time: May 26, 2018, 4:17 am
Advertisement

Starting soon
furora.net Furora.net | Real Map Ots Tibia 10-11 | Otherworld | Wars | Automatic Points for Guilds | New Mounts | New Retro Outfits | New Raids | New Tasks | New Spawns | New Spells | Prey System | Imbue System Starts in: already started!
Server info - BETA ETH WAR 24 on 7
  • Main Info
  • Description
  • MOTD
  • Statistics
  • Signatures
Ip Address Eth.ovh
Port 7171
Client 10.98
Download
Country
Uptime Ok
Players Record 81 players online at the same time.
Players Online 0 / 0
Average Players 0 (min) / 1 (max)
Server 3
Owner -/-
Last Update 2018-05-26 04:16:44
Added 2018-02-15 13:15:17
--Start LVL: 100
--Premium: FREE
--PVP: PVP-E (exp for kill players)
--Free ALL MOUNTS AND OUTFIT
--Free custom nick and account!
--Tibia Client 10.98
--IP: eth.ovh
--TeamSpeak3 IP: eth.ovh

Download 10.98 client: http://eth.ovh/files/Tibia1098.zip
Download IP Changer: http://eth.ovh/files/ipchanger.exe
Or use your client and ip changer.

HOST: Warsaw/Poland

ZASADY:
Zasady s proste, nie ma zasad. Tworzysz custom konto, i si napierdalasz wieaku! Po dedzie spowrotem masz 100 lvl.

SUGESTIE: UWAGA, jest to serwer w wersji alpha. Tworzymy go razem z graczami, oficjalna data startu pewnie za pare miesicy. Pograj ze znajomymi i podziel si opini na forum. SD za mocne? Palek za mao bije? EK jest nie do ubicia i balans jest zjebany? Napisz post na forum i pomo przy tworzeniu.

Miej pyrki, Szafi.
Welcome to ROOK-WAR
This will be available soon!