OTS List Statistics
Featured Server
Server name Dinera.net Real Map
Server IP dinera.net
Uptime Ok
Port 7171
Players 1000 / 1000
Statistics
There are 7982 players online on 222 Otservers.
Ots List Last Update: September 22, 2020, 11:54 am

We have 1356 OTServ in our Otservlist database.
Ots List Current Time: September 22, 2020, 11:59 am

   Starting soon
axera.pl Axera.pl | Best Evolution Server | Wars | Open Battle | PK Shop | Automatic Points for Guilds | Mass Quests | Mass Events | Mass Raids | Mass Tasks | New Spells | Chars/Items Auctions System | Eq for lvl Starts in: already started!
Server info - WypasOTS
  • Main Info
  • Description
  • MOTD
  • Statistics
  • Signatures
Ip Address: Wypas.eu
Port: 7171
Client: n/a
Download
Country:
Uptime: Ok
Players Record: 11 players online at the same time.
Players Online: 1 / 350
Average Players: 0 (min) / 2 (max)
Server: 1.2
Owner: -/-
Last Update: 2020-09-22 11:57:15
Added: 2020-06-11 12:08:27
Informacje:
Client: [9.63] anti-bot + spell system 8.6
Host/IP: wypas.eu
Guilds: 8 level,
Houses: 30 level,
Map: Custom map, developed since 2007 year
Shared Exp Bonus: 130% with 4 people in party with shared exp enabled (vocation does not matter)
Rates:
Exp: x10
Skills: x6
Magic: x3
Loot: x3
PvP, Frags, Skulls:
PvP: 8 level
Guild wars: 8 level
White skull & PZ lock (red swords) time: 15 minutes
Frag time: 12 hours
Red skull time: Amount of frags multiplied by 12 hours
(fe. 4 frags = 48 hours)
Black skull time: Amount of frags multiplied by 12 hours
Frags to get red skull: 4
Frags to get black skull: 6
Najwa?niejsze informacje:
* Wy??cznie w?asny klient z w?asnym programem aktualizuj?cym,
* System Live - mo?liwo?? ogl?dania graczy podczas gry oraz czatowania z nimi,
* System Records - mo?liwo?? nagrywania swojego przebiegu gry, bez programw zewn?trznych,
*Wypasowy serwer Discord - nieograniczona liczba miejsc dla u?ytkownikw, panel widnieje na stronie serwera,
* Wbudowana integracja z IRCem - ju? nie musisz si? logowa? by porozmawia? ze swoimi znajomymi, mo?esz tego dokona? przez stron?,
* Unikalne, niepowtarzalne przedmioty, dost?pne tylko na naszym serwerze,
* Questy - te znane z Tibii jak Annihilator, czy Pits of Inferno oraz autorskie jak Four Elements, Forgotten Titans Quest, czy Vampire Quest,
* System poleconych - zgarniaj punkty poprzez zapraszanie znajomych,
*System bounty - kto? Ci? zabi?? Wystaw nagrod? za jego g?ow?!
*Kalkulator strat po ?mierci,
* Stra?nicy miast - ?aden zabjca, a nawet potwr nie b?dzie czu? si? bezpieczny w mie?cie,
* Mapa - W?asna, niezwykle rozbudowana i szczeg?owa oraz pozbawiona b??dw,
* System aukcji,
* Zaawansowany system unikalnych achievementw,
* Autorskie raidy oraz bossy,
* Efekty pogodowe - jak deszcz oraz w zim? miasto pokryte ?niegiem,
*Fist fighting - znudzony walk? mieczem, toporem lub m?otem?
Za?? na siebie dwa sztylety i poka? wszystkim, ?e jeste? ninj?!

System Castle War:
Co tydzie? przy global save nast?puje sprawdzenie, ktra gildia aktualnie dominuje na serwerze. W?a?nie tej dominuj?cej gildii przyznawany jest guild house w Theramore Isle.
Je?li w?a?ciciel GH po sprawdzeniu pozostaje ten sam (nadal ta sama gildia jest najsilniejsza) to wszystkie przedmioty zostaj? na swoim miejscu. Je?li w?a?ciciel si? zmienia przedmioty l?duj? w depo lidera.
No dobra, ale po co nam to GH?
Odpowied? jest prosta, s? benefity!
*Dobry punkt strategiczny - spora cz??? wysokopoziomowych respw jest po?o?ona w tym mie?cie, rwnie? 2 najazdy bossw - Ferumbrasa oraz Orshabaala,
*Trainery oraz depo znajduj? si? w ?rodku!
*W ?rodku s? rwnie? NPC, ktre sprzedadz? nam potiony, czy runy 30% taniej!
Dodatkowo b?d?c najsilniejsz? gildi? dostajemy 15% od ka?dej transakcji u NPC w Theramore Isle (nie licz?c tych w GH).Mapa:


Wi?kszo?? terenw na naszej mapie tworzonych by?o przez naszych mapperw, niestety nie wszystkie - bo jak wiadomo, b?d? i nie, stworzenie cho?by jednego kawa?ka mapy 25x25, wraz ze szczeg?ami oraz bez b??dw zajmuje naprawd? sporo czasu. Jednak wracaj?c do autorskich 'kawa?kw' mapy, wystarczy spojrze? na Valiance Keep oraz okolice, czy Darnassus, a nawet na ma?? wysp?, ktr? jest "mini zao" dla Rookstayerw nieopodal Ebon Hold (rookgaard). Rwnie? mapy pod questy zosta?y zrobione wlasnor?cznie, np. Four Elements, czy wi?kszo?? Demon Oak (u nas nie jest to tylko ?cinanie drzewa siekier?).


Eventy:
Eventy na naszym serwerze dziel? si? na trzy grupy:
*Facebookowe:
- znane ka?demu "Like & Share",
- pytania dotycz?ce historii, czy samego serwera (w tym mapy, potworw, questw i bossw),
*Forumowe:
- pisanie opowie?ci tematycznych,
- najlepszy screen z gry,
*Ingame:
- szperacz - jest to zabawa, ktr? wi?kszo?? starych graczy WOTS dobrze zna, jednak opisz? troch? dok?adniej. W jednym pokoju sporej wielko?ci pouk?adane s? skrzynki, mi?dzy nimi oraz w nich znajduj? si? r?ne itemy - poczynaj?c od kryszta?kw, typu small ruby, przez ekwipunek a? do addonwek,
- przedmioty ukryte na mapie.
Welcome to WypasOTS, enjoy your stay!
This will be available soon!